Zapewniamy optymalne rozwiązania finansowe
Pracownicze ubezpieczenie na życie


Pracownicze Ubezpieczenie na Życie zostało przygotowane z myślą o firmach oraz ich pracownikach,
w odpowiedzi na potrzeby Pracodawców i Pracowników firm działających w sektorze polskich przedsiębiorstw.


Ubezpieczenie zapewnia ochronę życia i zdrowia właścicielowi firmy, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, lub innej umowy w zależności od formy zatrudnienia pracowników jak również ich najbliższym członkom rodziny.
Pracownicze Ubezpieczenie na Życie to produkt nowatorski w swoich rozwiązaniach. Jesteśmy elastyczni w stosunku do wymagań naszych Klientów, ponieważ na podstawie analizy potrzeb, proponujemy ofertę na miarę wszelkich Państwa oczekiwań.

WARTO WIEDZIEĆ

Kiedy pracodawca wypłaca odprawę pośmiertną?
Odprawa pośmiertna jest to świadczenie przysługujące członkom rodziny pracownika zmarłego w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.
Przysługuje nawet jeżeli w chwili śmierci pracownik np. był na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, zwolnieniu chorobowym, a nawet jeśli pełnił służbę wojskową, jeżeli powołanie do służby miało miejsce w czasie trwania stosunku pracy.
                                                                                                                                                                                           /na mocy art.93 Kodeksu Pracy/
Odprawa pośmiertna a ubezpieczenie na życie
W jednym tylko przypadku pracodawca zwolniony jest od obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. Jeśli pracodawca zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia pracownika na życie, to w razie jego śmierci członkowie rodziny mają otrzymać odszkodowanie nie niższe niż odprawa. Sytuacja ta zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty odprawy.

Kursy walut

Kursy krzyżowe są obsługiwane przez Investing.com Polska.
więcej notowań
STREFA KLIENTA
Newsletter
Szybki kontakt